Teoretiska & Praktiska Prov

På RHS kursutbildningen förbereds du för varje prov och tränas inför varje moment bra mycket mer än för vad som krävs för att klara jägarexamen.

En fullständig jägarexamen består av ett teoretiskt och tre praktiska delprov.
Det teoretiska provet som ingår i jägarexamen ska avläggas av alla, oavsett vilken typ av jaktvapen som ska förvärvas (gäller ej den som redan har licens för jaktvapen utfärdat före 1985).De praktiska proven består av tre olika delprov, hagelgevärsprov, grundprov/kulgevär och högviltprov/kulgevär.

Teoretiskt prov:
Provet består av frågor av flervalstyp, det vill säga provtagaren har att  välja mellan fyra givna svarsalternativ. Ett av alternativen är det korrekta svaret på frågan.
Provtagare får avlägga endast ett teoretiskt prov en och samma dag. Det  teoretiska provet omfattar 70 frågor vilka ska besvaras inom högst 60 minuter.  För att provet ska kunna godkännas måste minst 60 frågor vara rätt  besvarade.

 

Praktiskt hagelgevärsprov omfattar fyra moment:

 1. Säker hagelgevärshantering
 2. Avståndsbedömning
 3. Lerduveskjutning
 4. Skjutning mot markmål

 

Säker hagelgevärshantering:
Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:
Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms därvid i detalj enligt ett särskilt program.
Allmän hagelgevärshantering,där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att Avståndsbedömning, Lerduveskjutning och Skjutning mot markmål genomförs.
För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.

Avståndsbedömning:
Vid Avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom hagelhåll prövas.
Sammanlagt fem viltfigurer (däggdjur) av falltyp ska visas samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer han anser vara inom hagelhåll.För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något av målen utom skotthåll och att han markerar skott mot samtliga mål inom skotthåll.

Kombinationsprov:
Vid Kombinationsprov ska provtagaren förflytta sig efter en markerad stig, utefter vilken förekommer vissa hinder och där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär mot viltfigurer.
För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som gäller för Säker vapenhantering och Avståndsbedömning.

Lerduveskjutning:
Vid Lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren – frånskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott mot varje duva.
Minst fyra träffade duvor krävs för godkänt prov.
Observera att provtagaren i ”färdigställning”  inte får hålla kolvkammen högre än armhålan. Vapnet får lyftas till axeln först då lerduvan kastas.

Skjutning mot markmål:
Vid Skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänstergående och ett högergående markmål på 20 meters avstånd – sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp.
Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt. Som träff räknas minst åtta hagel (US nr 7, 2,5 mm -US nr 7,5, 2,4 mm) inom träffområdet (Ø 9 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för har- och rävfigur, eller 28 hagel inom träffområdet (Ø 18 cm. placerat över lung-hjärtområdet) för rådjursfigur.

Grundprov/kulgevär omfattar två moment :

 1. Säker kulgevärshantering
 2. Precisionsskjutning

Vid säker kulgevärshantering ska provtagarens förmåga att säkert hantera sitt kulgevär prövas på två sätt:

 • Speciell kulgevärshantering, där provtagaren får utföra vissa handlingar med ett kulgevär, varvid vapenhanteringen kontrolleras och bedöms i detalj enligt ett särskilt program.
 • Allmän kulgevärshantering, där provtagarens vapenhantering kontrolleras och bedöms allmänt i samband med att momentet precisionsskjutning genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.
Om provtagaren underkänts i speciell kulgevärshantering eller underkänts i precisionsskjutning på grund av uppenbart undermålig vapenhantering, ska kulgevärsprovet avbrytas. Omprov måste i sådant fall göra av hela grundprov kulgevär.
I precisionsskjutning ska provtagarens förmåga att skjuta två väl sammanhållna träffbilder om fyra skott vardera prövas. Den första träffbilden ska provtagaren skjuta från skjutstol och den andra med jägarmässigt stöd.
Skjutavståndet ska vara 80 meter.
För att kunna godkännas krävs att kulhålen i respektive serie täcks helt av cirkelrunda träffbildsmallar.
Serie skjuten från skjutstolen får ha högst 12 cm spridning.
Serie skjuten med jägarmässigt stöd får ha högst 17 cm spridning.
Om bara den enda serien är godkänd, ska delprovet underkännas.

Högviltprov/kulgevär omfattar :

 1. Skjutning mot stillastående och löpande älgfigur

Vid provtillfället får provtagaren skjuta maximalt 9 stycken 4-skottsserier på älgbanan. Av dessa 9 serier måste minst 3 serier vara godkända för att provet ska bli godkänt.
En serie består av två skott mot stillastående älgfigur och två skott mot löpande älgfigur. Första skottet skjuts mot stillastående figur, efter ett par sekunder startar älgen och nästa skott skjuts mot löpande älgfigur. Proceduren upprepas sedan från andra hållet.
För att serien ska vara godkänd måste alla 4 skott vara inom träffområdet på älgfiguren (Svenska Jägareförbundets reglemente för älgskyttemärket).


Vad kostar det att göra jägarexamensprov?

Provavgifterna betalas till provledaren vid provtillfället.

 • Teoretiskt Prov: 250 kr
 • Grundprov Kulgevär: 200 kr
 • Hagelgevärsprov: 400 kr
 • Omprov av ett underkänt moment i grundprov kulgevär eller hagelgevärsprov: 100 kr
 • Praktiskt Högviltprov: 200-300 kr beroende på hur många serier provtagaren måste skjuta vid provtillfället.

Ammunitionskostnad tillkommer.

Ett delprov som underkänns får göras om annan dag, mot erläggande av ny provavgift.
Provtagare ska avlägga provet inför förordnad provledare för jägarexamen på godkänd älgskyttebana.

 

SKOG TILL BORD

ROYAL HUNTING SWEDEN

Close