Licensansökan & Blanketter

Tryck på grön knapp för att ladda ner eller komma vidare.

  • Vapenlicens ansökan för Kulvapen klass 1 – cal.308win och Hagelbock – cal.12 till polisen som mejlas till registrator.syd@polisen.se (ifall ni bor i Skåne) fyll i vart det finns xxx (tryck i ruta om det är nytt vapen eller begagnat vapen ) ingen kopia på jägarlicens behöver skickas med Ladda ner Licensansökan
  • Lånelicens – att låna ett nytt vapen från en vapenhandlare får ej tas ut på jakt, Du måste vara godkänt utav polisen för den typen kaliber klass du tänker låna i högst 14-dagar Ladda ner Lånelicens

 

LÄMPLIGHETSKRAV SKJUTVAPEN POLISEN

Allmänna lämplighetskrav
Allmänna råd
En förutsättning för tillstånd till innehav av vapen bör vara att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Brister han eller hon i något av dessa avseenden bör tillstånd inte meddelas.
Den som begått ett sådant brott som påverkar lämpligheten att inneha skjutvapen bör inte meddelas tillstånd att inneha skjutvapen förrän en viss tid gått sedan brottet begicks. Tiden bör stå i relation till brottets svårhetsgrad.
En sökande som har gjort sig skyldig till ett brott med ett inte ringa inslag av våld eller hot bör inte meddelas tillstånd att inneha vapen.
Under sådana omständigheter bör sökanden i vart fall inte kunna få tillstånd förrän en avsevärd tid förflutit, i regel tre till fem år räknat från den dag då den brottsliga gärningen begicks.
En sökande som har gjort sig skyldig till ett så allvarligt brott mot jaktlagstiftningen att han dömts till fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom eller överlämnande till särskild vård bör i regel inte beviljas tillstånd förrän omkring fem år från den dag då gärningen begicks. Detsamma bör gälla beträffande andra fall av kriminalitet där vapen kommit till användning. Synnerligen allvarlig brottslighet, t.ex. grovt rån, bör föranleda att tillstånd är uteslutet under ännu längre tid.
Är det fråga om lindrigare brott eller någon annan form av kriminalitet som bedöms vara diskvalificerande, kan ett tillstånd meddelas även om en kortare tid förflutit, i normalfallet dock minst två år från den dag då den brottsliga gärningen begicks.
SKOG TILL BORD

ROYAL HUNTING SWEDEN

Close