Vad är jägarexamen?

Jägarexamen är ett bevis på att du har klarat av de teoretiska och praktiska delarna för att kunna anförtros vapen för att använda vid jakt. Efter avklarad jägarexamen så ansöker du om vapenlicens hos polisen. Blir du beviljad att inneha ett sådant vapen så krävs det att du kan förvara det på rätt sätt. En komplett jägarexamen består av ett teoretiskt prov på 70 frågor, du har 60 minuter på dig att göra provet. För att ta jägarexamen behöver du också göra tre praktiska delprov, hagelgevärsprov, grundprov kulgevär och högviltsprov för kulgevär. Det finns ingen nedre åldersgräns för jägarexamen, men du måste däremot vara lämplig fysiskt för att kunna hantera ett vapen på ett säkert sätt.

Idag så finns det över 300,000 jägare i Sverige. Jakten engagerar idag alla människor från olika samhällsskikt, vi jagar för många olika anledningar. För att det är spännande, roligt och inte minst för att det ger läckert, och magert kött som smakar väldigt bra och som också är väldigt nyttigt. Vi jagar också för att komma närmare naturen, och jakten ger också en roligt samarbete mellan hundförare och hunden. Jakten idag är ett livsintresse, en livsstil, idag finns det jägare i alla åldrar.

Jägarexamen :

Förr i tiden var jakten väldigt viktigt för vår överlevnad. Köttet och skinnet var även viktiga handelsvaror som man använde för att byta till sig andra varor och tjänster. Delar från djuret användes också till att framställa vapen och verktyg av tex ben och horn. Man tillverkade också bågsträngar utav senorna. Intresse för jakten ligger naturligt i oss människor, vi har jagat sen urminnes tider och det sitter mer eller mindre ner kodat i vårt DNA. Det är förklaringen till varför vi som jagar tycker att det är spännande och roligt.

Idag så finns det ingen i Sverige som är beroende av jakten för överlevnad, men jägarna utgör en väldigt viktig del i vårt samhälle. Den som inte jagar själv kan tro att jakt är till för de som gillar att döda, men så är det inte. Eftersom vi har ett infött behov av att jaga, som skänker oss spänning, och en en drivkraft att lyckas. Efter en lyckad jakt får vi inte minst väldigt gott kött på bordet men även en trofé på väggen.

Jägarna utgör den största delen av viltvården vilket kan vara att sätta upp nya fågelbon, förbättra djurens biotoper, sätta upp saltstenar, stödutfodra under långa och snörika vintrar då djuren har svårt att hitta föda, eller att göra eftersök på skadade djur som har blivit skadade i en bilkrock eller liknande. Sveriges jägare utgör även den största delen av viltforskningen då varje jägare eller drevkarl som tar del av bytet måste lösa ett statligt jaktkort årligen där 300 kronor går till viltforskning.

SKOG TILL BORD

ROYAL HUNTING SWEDEN

Close