ALLMÄNNA VILLKOR FÖR E-HANDEL

 

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.royalhuntingsweden.com och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen. Avtal ingås mellan dig och Royal Hunting Sweden, (”Royal Hunting Sweden”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Royal H Sweden AB framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webb-platsen, telefon eller e-post.

1.2 Royal Hunting Sweden är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 15 år. Royal Hunting Sweden accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Royal H Sweden AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden upp-givit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Royal H Sweden AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webb-platsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Royal H Sweden AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Royal H Sweden AB naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Royal H Sweden AB fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Royal H Sweden AB ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.5 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Royal H Sweden AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Royal H Sweden AB.

 

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Royal H Sweden AB Integritetspolicy, se nedan.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Royal H Sweden AB bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Royal H Sweden AB per e-post. Royal H Sweden AB uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Royal H Sweden AB kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Royal H Sweden AB. Om beställningen återkallas så kommer Royal H Sweden AB att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden el-ler dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

3.1 När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Royal H Sweden AB behandling av personuppgifter finns i Royal H Sweden AB Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

 

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och eventuella fraktavgifter, som anges separat i den mån de förekommer.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Royal H Sweden AB har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Royal H Sweden AB. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Royal H Sweden AB eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Royal H Sweden AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

 

5. Kampanjer och erbjudanden

Royal H Sweden AB kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Royal H Sweden AB i samband med kampanjen. Royal H Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

6. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Royal H Sweden AB skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Royal H Sweden AB leverans av varor och villkor för leveransen finner du här www.royalhuntingsweden.com/leveransinformation.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Royal H Sweden AB dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefon-samtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Royal H Sweden AB rätt att debitera Kunden en avgift på 195 SEK.

 

7. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Royal H Sweden AB gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Royal H Sweden AB detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor/tjänster:

(a) val av jägarexamkurser,Laddkurser eller i övrig utbildning;

(b) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(c) reperations service;

7.3 I samband med en beställning av varan för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en varan har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

7.4 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Royal H Sweden AB på det sätt som anges enligt samtal med Royal Hunting Sweden. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se länk på http://www.konsumentverket.se/).

7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Royal H Sweden AB har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Royal Hunting Sweden. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Royal H Sweden AB enligt de metoder och anvisningar som anges. Kunden kommer att debiteras 250 SEK för retur av paketordrar samt 495 SEK för retur av pallordrar.

7.6 Ibland kan Royal H Sweden AB erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.

7.7 När Kunden ångrar sitt köp betalar Royal H Sweden AB tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive eventuella leveranskostnader för leverans till kunden. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Royal H Sweden AB erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Royal H Sweden AB rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Kunden kommer i enlighet med 7.5 att debiteras en fraktkostnad för returfrakten.

7.8 Royal H Sweden AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Royal H Sweden AB tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Royal H Sweden AB får dock vänta med återbetalningen tills Royal H Sweden AB tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

8. Särskilda villkor och användning

8.3 Om vi vid reklamation undersöker Royal H Sweden AB produkten tydligt kan se på både ut- och insidan att denna inte behandlats med aktsamhet, täcks heller inte detta av garantin.

 

9. Garanti och reklamation

9.1 Kunden ska ALLTID kontakta Royal H Sweden AB innan reklamation och retur sker. Royal H Sweden AB säljer alla produkter via Webbplatsen med 1 års garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Royal H Sweden AB så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

9.3 Royal H Sweden AB står för returfrakten för godkända reklamationer. Om skadan ej täcks av garantin skall kunden själv stå för kostnaden. Detta kommer att debiteras kunden innan återsändande av produkt, 500kr.

9.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Royal H Sweden AB att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Royal H Sweden AB strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Swagway mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Royal H Sweden AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Royal H Sweden AB riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder [(för Sverige, Finland, Danmark och Norge, se www.arn.se, www.kuluttajariita.fi,www.forbrug.dk, www.forbrukertvistutvalget.no).] Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

 

10. Länkar

Royal H Sweden AB kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Royal H Sweden AB kontroll, och webb-platser utanför Royal H Sweden AB kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Royal Royal H Sweden AB försöker säkerställa att Royal H Sweden ABenbart länkar till webbplatser som delar Royal H Sweden AB personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Royal H Sweden AB inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

 

11. Force Majeure

Royal H Sweden AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Royal H Sweden AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Royal H Sweden AB Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Royal H Sweden AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

12. Ändringar av Villkoren

Royal H Sweden AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Royal H Sweden AB har informerat Kunden om ändringarna. Royal H Sweden AB rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

13. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

14. Tillämplig lag och tvist

14.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Royal H Sweden AB kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Royal H Sweden AB beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.

14.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

 

1. Allmänt
2. Avtal och Beställning
3. Kunduppgifter mm
4. Priser, avgifter och betalning
5. Kampanjer och erbjudanden
6. Leverans och transport
7. Ångerrätt
8. Särskilda villkor och användning
9. Garanti och reklamation
10. Länkar
11. Force Majeure
12. Ändringar av Villkoren
13. Ogiltighet
14. Tillämplig lag och tvist

 
 

GDPR PÅ ROYAL H SWEDEN AB

 

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och/eller kreditkort.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

 

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Tillhandahålla anpassade annonser
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post
  • Administrera en tävling, ett eInsmarbjudande eller en undersökning

3. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

 

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

 

5. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. VpnMentor skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

 

6. Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

 

7. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

 

8. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

 

1. Insamling av information
2. Användning av information
3. E-handelsäkerhet
4. Utlämnande till tredje part
5. Informationsskydd
6. Använder vi oss av cookies?
7. Avsluta prenumeration
8. Samtycke

 
 
SKOG TILL BORD

ROYAL HUNTING SWEDEN

Close