Kalender / Kursdatum

1: Bläddra i kalendern för vald kursdatum med ”Dag 1” som kurstart och ”Dag 8” som sista dagen.
2: Tryck på valfri kursdag för att se instruktioner och förberedelser inför varje kurstillfälle - Adress finns på samtliga dagar!