Frågor & svar inom jakt och jägarexamen

Funderingar gällande jägarexamen och kringfrågor? här har vi några typiska frågor.
Hittar ni inte svaret? 
Kontakta oss.


Fråga: Jag har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Kan jag ändå ta jägarexamen?

Svar: Ja.Genom åren har vi tagit fram en unik kurslitteratur som är extremt verkningsfull och anpassad för dyslektiker i App form - Jägarskolan som är helt kostnadsfri för våra kursdeltagare. Du har även möjlighet att få den teoretiska delen av examen muntligt uppläst. Vi har framgångsrikt utbildat deltagare med läs- och skrivsvårigheter under en lång tid med beprövade metoder.


Fråga: Jag har aldrig tidigare hållt i ett vapen. Kan jag ändå gå en utbildning?

Svar: Ja, alla kan gå våra utbildningar. Vi går metodiskt och pedagogisk igenom alla kursdelar (teori och praktiska delar) och så mycket mer utöver vad som krävs inför jägarexamen. Vi tränar många timmar på avancerad skytte simulator både med hagel och kula (riktiga vapen) för att sedan pröva metoderna på privatbokade skyttebanor för att börja skjuta skarpt .Vi går igenom väldigt omfattande gällande säker vapenhantering och alla vapnets funktioner för du ska känna dig trygg och bekväm med vapnen..


Fråga: Måste jag ha eget vapen?

Svar: Nej, Du får använda våra påkostade fullt justeringsbara custom byggda RHS vapen Se HÄR Vi har noggrant kontrollerat alla vapen innan de tas i bruk vid varje tillfälle för att säkerhet ställa optimal funktionalitet.


Fråga: Hur anmäler jag mig till en kurs?

Svar: Du går in på fliken boka så väljer du ett passande datum, för bokning trycker du HÄR


Fråga: Finns det nåt kurstillfälle som passar mig?

Svar: Med högsta sannolikhet har vi nån kurs som passar dig se kurs kalender HÄR vi håller kontinuerligt i nya kurser varje år. Skulle nån kurs dag krocka med ditt schema? kontakta oss så hittar vi en lösning tillsammans.


Fråga: Vi är ett gäng som vill ta jägarexamen tillsammans, kan ni sätta ihop en kurs bara för oss?

Svar: Ja, minimun är ca 6 pers där vi enbart utbildar er. Vi anpassar datum & tid samt att ni får kursen billigare, Ni har ett liknande erbjudande kolla HÄR. Skulle det ändå inte vara det ni hade tänkt er så kontakta oss så kan vi säkerligen skräddarsy nåt paket.


Fråga: Varför jagar vi?
Svar : Tidigare var jakt ett medel för överlevnad. Idag utgör det ett sätt att närma sig naturen, dra nytta av dess överskott och följa näringskedjan från marken till matbordet. Det utgör också ett ekologiskt alternativ till kött från uppfödda djur.

Fråga: Vad krävs för att jaga?
För att få licens för jaktvapen måste man ha en godkänd jägarexamen, vilken består av ett teoretiskt prov och tre praktiska delprov: hagelgevärsprov, grundprov kulgevär och högviltprov för kulgevär. Utöver examen krävs en årlig statlig viltvårdsavgift i form av ett jaktkort. För de som inte har en jägarexamen finns möjligheten att jaga under uppsiktsjakt.


Fråga: Min Svenska är inte så bra kan jag ändå gå kursen?

Svar: Ja. Vår kurslitteratur / RHS -Education Appen är såpass lättläst så vem som helst kan förstå den. För att den bygger mycket på bilder samtidigt som vi har lärarledda teorilektioner där vi har möjligt och förklara dessa olika delar som kanske komplicerar förståelsen för dig. Vår kurs bygger 90% på praktiska övningar eftersom det är den delen som är säkrast att kunna när du väl köper ditt första vapen eller kommer ut på jakt.

Fråga : Finns det någon åldersgräns för att ta jägarexamen?

Svar : Det finns ingen åldersgräns för att få avlägga jägarexamensproven. Det är viktigt att provtagaren är väl förberedd inför proven. Den teoretiska delen är omfattande och kräver en hel del läsning och förberedelser.
Den praktiska delen kräver att provtagaren är väl förberedd och har övat skytte och vapenhantering. För ungdomar är det också viktigt att provtagaren har fysiska förutsättningar att klara av skytte och hantering av vapen.
Källa: Svenska Jägareförbundet


Fråga : Måste man ha ett läkarintyg för att ta jägarexamen?

Svar : Nej, i dagsläget finns det ingen sådan regel.
Men myndigheterna pratar om att införa en sådan regel. Om detta införs kommer man kontinuerligt behöva göra en läkarundersökning. Detta gäller främst synen och den mentala hälsan.


Fråga : Kan man komplettera en halvklar jägarexamen?

Svar : Ja vad gäller de praktiska proven.

Nej vad gäller det teoretiska provet.
Om man sedan tidigare har grundprovet och vill uppgradera sin examen till högvilt måste man göra om hela det teoretiska provet då det sedan maj 2005 endast finns ett teoretiskt prov.


Fråga: När får man jaga?

Svar : Jaktsäsongen i Sverige sträcker sig främst från augusti till februari, men starten och längden på jakttiden för en viss viltart kan variera betydligt mellan olika delar av landet. Det är regeringen som fastställer jakttiderna. De flesta viltarter får jagas dygnet runt, men det finns undantag, till exempel när det gäller älg

Fråga : Vad är uppsiktsjakt och vem får göra det?

Svar : Den som har fyllt 15 år får låna vapen under förutsättning att utlånaren själv är med när vapnet används – så kallad uppsiktsutlåning. Utlånaren ska hela tiden övervaka låntagarens användning av vapnet. Detta innebär i princip att låntagaren befinner sig inom ”armlängds avstånd” från utlånaren. Krav på godkänd jägarexamen föreligger inte men det är givetvis bra om låntagaren har erforderliga kunskaper om jakt och skytte.

Låntagare som är under 18 år behöver inte betala viltvårdsavgift (statligt jaktkort).


Fråga : Får man göra om ett missat prov på Jägarexamen?

Svar : Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov.

Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag.
Om endast ett av momenten Avståndsbedömning, Lerduveskjutning eller Skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av det underkända momentet göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varje försök. Motsvarande gäller om momentet Precisionsskjutning i Praktiskt grundprov/kulgevär underkänts.


Fråga : Spelar det någon roll i vilken tur man gör proven?

Svar : Provtagaren måste genomföra det teoretiska provet med godkänt resultat innan Hagelgevärsprovet eller Grundprov/kulgevär får genomföras. Momenten Speciell hagelgevärshantering under Säker hagelgevärshantering – och Speciell kulgevärshantering under Säker kulgevärshantering – som ingår i Hagelgevärsprovet respektive i Grundprov/kulgevär måste dock avläggas med godkänt resultat innan sådan prov får fortsättas.

När provtagaren genomfört teoretiskt prov samt Grundprov/kulgevär med godkänt resultat får Praktikst Högviltprov/kulgevär genomföras.
Ett prov skall genomgås med samtliga moment under samma dag. Vid extrema väderleksförhållanden eller motsvarande får dock provledare besluta att något moment får genomföras senare. Vad gäller omprov av underkänt moment får högst två göras per dag.


Fråga : Måste man ta jägarexamen för att jaga?

Svar : Jägarexamen är en utbildning som ger inblick i jakt, djur och natur. Den krävs för att få tillstånd att inneha jaktvapen från och med den 1 januari 1985. Utbildningen består av en teoretisk del och tre praktiska delar: hagelgevärsprov, grundprov kulgevär och högviltprov kulgevär. En godkänd jägarexamen ger behörighet att använda och söka vapenlicens för hagelgevär och kulgevär som är godkända för jaktändamål. Om man bara vill jaga med till exempel hagelgevär räcker det att göra det teoretiska provet och hagelgevärsprovet.


Fråga: Om jag inte klarar teoriprovet, vad händer då?

Svar: Det är högst ovanligt att manskulle misslyckas på provet om har klarat Jägarskolan och studerat denna. Men om det mot förmodan skulle hända så har du möjlighet att göra det näst kommande dag eller nu den nya tiden som bestäms med provledaren innan din uppskjutnings dag, kostnaden är enbart samma provavgift.


Fråga: Om jag inte klarar ett eller flera skytteprov, vad händer då?

Svar: Det är relativt ovanligt att man inte klarar proven innan kursen är slut. Men om det mot förmodan skulle hända så får du göra om det vid ett annat tillfälle, antingen vid ett uppsamlingstillfälle eller tillsammans med en annan kursomgång. Det enda du betalar är provavgifter och ammunition.


Fråga: Vilka olika typer av jakt finns det?

Svar : I Sverige bedrivs olika former av jakt, såsom löshundsjakt, smygjakt, vakjakt, grytjakt och drevjakt. Det finns även olika former av fågeljakt, till exempel fågeljakt med stående fågelhundar eller med trädskällare

Fråga: Hur får man egen vapenlicens?

Svar: Den som har godkänd jägarexamen och har fyllt 18år kan ansöka hos polisen om licens för jaktvapen. Efter kursavslut så har du möjlighet att få hänvisad hjälp utav RHS med fylla i licensansökan eller hos våra samarbetspartners.


Fråga: Finns det någon åldergräns för att ta jägarexamen

Svar: Provtagaren måste dock ha de fysiska förutsättningarna att kunna hantera ett vapen på ett säkert sätt för att få genomföra de praktiska delproven. Provledaren gör bedömningen.
Men under RHS kursen så får du all träningen och förberedelser för att klara av jägarexamen på första försöket.


Fråga: Vad gör jag om jag tappat bort mitt Jägarbevis och/ eller intygsoriginal?

Svar: Det händer att innehavare av jägarexamen tappar bort sina jägarexamenshandlingar – Jägarbeviset och/eller intygsoriginalet som provtagaren fick utskrivet av provledaren då proven genomfördes.

Kontakta [email protected] på tel. 010-698 17 00 och begär ett registerutdrag från jägarexamensregistret eller logga in på Logga in i Jägarregistret . Du får ett registerutdrag skickat till din folkbokföringsadress.
Kontakta en provledare för jägarexamen och bestäm träff med denne. Medför registerutdraget, legitimation, fotografi samt kontanter (viss avgift på 50-100 kr förekommer vid utfärdande av nytt Jägarbevis.


Fråga : Hur länge gäller en godkänd jägarexamen?

Svar : Godkända prov gäller tills vidare, vilket alltså innebär att den som avlagt godkänt prov inte behöver förnya provet efter viss antal år.

Fråga : Efter godkänd jägarexamen – Vilka vapen får man köpa?

Svar : Provets omfattning och innehåll är beroende av den typ av gevär för vilken tillståndet söks. Dessa typer är:

  • Alla hagelgevär – oavsett kaliber, antal pipor, pipornas placering, funktionssätt, laddningskapacitet, jaktligt användningsområdet, etc. – samt kombinationsvapen med en eller flera hagelpipor.
  • Alla kulgevär avsedda för patroner i klasserna 2, 3 och 4 – oavsett kaliber, antal pipor, pipornas placering, funktionssätt, laddningskapacitet, jaktligt användningsområde etc. – samt kombinationsvapen med en eller flera kulpipor av kaliber/kalibrar, avsedda för patroner i klasserna 2, 3 och 4.
  • Till denna vapentyp räknas även luftgevär tillåtna för jakt.
  • Alla kulgevär avsedda för patroner i klass 1 – oavsett kaliber, antal pipor, pipornas placering, funktionssätt laddningskapacitet, jaktligt användningsområde etc. – samt kombinationsvapen med en eller flera kulpipor av kaliber/kalibrar, avsedda för patroner i klass 1.

Dessa regler gäller för att bli beviljad licens för jaktvapen. För att få tillstånd för jaktvapen måste man ha jägarexamen och fyllt 18 år. Dessutom kontrollerar polisen att man är lämplig.


BOKA DIN JÄGAREXAMEN KURSPLATS 
HÄR 👑