Fri frakt vid 499:- / Snabb leverans / Fri retur

Frågor & Svar

Funderingar gällande jägarexamen och kringfrågor? här har vi några typiska frågor.
Hittar ni inte svaret? 
Kontakta oss.


Fråga: Jag har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Kan jag ändå ta jägarexamen?

Svar: Ja.Genom åren har vi tagit fram en unik kurslitteratur som är extremt verkningsfull och anpassad för dyslektiker i App form - RHS Education som är helt kostnadsfri för våra kursdeltagare. Du har även möjlighet att få den teoretiska delen av examen muntligt uppläst. Vi har framgångsrikt utbildat deltagare med läs- och skrivsvårigheter under en lång tid med beprövade metoder.


Fråga: Jag har aldrig tidigare hållt i ett vapen. Kan jag ändå gå en utbildning?

Svar: Ja, alla kan gå våra utbildningar. Vi går metodiskt och pedagogisk igenom alla kursdelar (teori och praktiska delar) och så mycket mer utöver vad som krävs inför jägarexamen. Vi tränar många timmar på avancerad skytte simulator både med hagel och kula (riktiga vapen) för att sedan pröva metoderna på privatbokade skyttebanor för att börja skjuta skarpt .Vi går igenom väldigt omfattande gällande säker vapenhantering och alla vapnets funktioner för du ska känna dig trygg och bekväm med vapnen..


Fråga: Måste jag ha eget vapen?

Svar: Nej, Du får använda våra påkostade fullt justeringsbara custom byggda RHS vapen Se HÄR Vi har noggrant kontrollerat alla vapen innan de tas i bruk vid varje tillfälle för att säkerhet ställa optimal funktionalitet.


Fråga: Hur anmäler jag mig till en kurs?

Svar: Du går in på fliken boka så väljer du ett passande datum, för bokning trycker du HÄR


Fråga: Finns det nåt kurstillfälle som passar mig?

Svar: Med högsta sannolikhet har vi nån kurs som passar dig se kurs kalender HÄR vi håller kontinuerligt i nya kurser varje år. Skulle nån kurs dag krocka med ditt schema? kontakta oss så hittar vi en lösning tillsammans.


Fråga: Vi är ett gäng som vill ta jägarexamen tillsammans, kan ni sätta ihop en kurs bara för oss?

Svar: Ja, minimun är ca 6 pers där vi enbart utbildar er. Vi anpassar datum & tid samt att ni får kursen billigare, Ni har ett liknande erbjudande kolla HÄR. Skulle det ändå inte vara det ni hade tänkt er så kontakta oss så kan vi säkerligen skräddarsy nåt paket.


Fråga: Min Svenska är inte så bra kan jag ändå gå kursen?

Svar: Ja. Vår kurslitteratur / RHS -Education Appen är såpass lättläst så vem som helst kan förstå den. För att den bygger mycket på bilder samtidigt som vi har lärarledda teorilektioner där vi har möjligt och förklara dessa olika delar som kanske komplicerar förståelsen för dig. Vår kurs bygger 90% på praktiska övningar eftersom det är den delen som är säkrast att kunna när du väl köper ditt första vapen eller kommer ut på jakt.

Fråga : Finns det någon åldersgräns för att ta jägarexamen?

Svar : Det finns ingen åldersgräns för att få avlägga jägarexamensproven. Det är viktigt att provtagaren är väl förberedd inför proven. Den teoretiska delen är omfattande och kräver en hel del läsning och förberedelser.
Den praktiska delen kräver att provtagaren är väl förberedd och har övat skytte och vapenhantering. För ungdomar är det också viktigt att provtagaren har fysiska förutsättningar att klara av skytte och hantering av vapen.
Källa: Svenska Jägareförbundet


Fråga : Måste man ha ett läkarintyg för att ta jägarexamen?

Svar : Nej, i dagsläget finns det ingen sådan regel.
Men myndigheterna pratar om att införa en sådan regel. Om detta införs kommer man kontinuerligt behöva göra en läkarundersökning. Detta gäller främst synen och den mentala hälsan.


Fråga : Kan man komplettera en halvklar jägarexamen?

Svar : Ja vad gäller de praktiska proven.

Nej vad gäller det teoretiska provet.
Om man sedan tidigare har grundprovet och vill uppgradera sin examen till högvilt måste man göra om hela det teoretiska provet då det sedan maj 2005 endast finns ett teoretiskt prov.


Fråga : Vad är uppsiktsjakt och vem får göra det?

Svar : Den som har fyllt 15 år får låna vapen under förutsättning att utlånaren själv är med när vapnet används – så kallad uppsiktsutlåning. Utlånaren ska hela tiden övervaka låntagarens användning av vapnet. Detta innebär i princip att låntagaren befinner sig inom ”armlängds avstånd” från utlånaren. Krav på godkänd jägarexamen föreligger inte men det är givetvis bra om låntagaren har erforderliga kunskaper om jakt och skytte.

Låntagare som är under 18 år behöver inte betala viltvårdsavgift (statligt jaktkort).

Källa: Svenska Jägareförbundet


Fråga : Får man göra om ett missat prov på Jägarexamen?

Svar : Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov.

Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag.
Om endast ett av momenten Avståndsbedömning, Lerduveskjutning eller Skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av det underkända momentet göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varje försök. Motsvarande gäller om momentet Precisionsskjutning i Praktiskt grundprov/kulgevär underkänts.

Källa: Svenska Jägareförbundet


Fråga : Spelar det någon roll i vilken tur man gör proven?

Svar : Provtagaren måste genomföra det teoretiska provet med godkänt resultat innan Hagelgevärsprovet eller Grundprov/kulgevär får genomföras. Momenten Speciell hagelgevärshantering under Säker hagelgevärshantering – och Speciell kulgevärshantering under Säker kulgevärshantering – som ingår i Hagelgevärsprovet respektive i Grundprov/kulgevär måste dock avläggas med godkänt resultat innan sådan prov får fortsättas.

När provtagaren genomfört teoretiskt prov samt Grundprov/kulgevär med godkänt resultat får Praktikst Högviltprov/kulgevär genomföras.
Ett prov skall genomgås med samtliga moment under samma dag. Vid extrema väderleksförhållanden eller motsvarande får dock provledare besluta att något moment får genomföras senare. Vad gäller omprov av underkänt moment får högst två göras per dag.

Källa: Svenska Jägareförbundet


Fråga : Måste man ta jägarexamen för att jaga?

Jägarexamen är en utbildning där man får inblick i jakt, djur och natur. Jägarexamen ska från och med den 1 januari 1985 avläggas av den som vill ha tillstånd att inneha jaktvapen.

Utbildningen innefattar en teoretisk del samt en rad olika praktiska delar. För att få använda och inneha vapen för jaktändamål krävs att man har tagit jägarexamen.

En komplett jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska prov, hagelgevärsprov, grundprov kulgevär och högviltprov kulgevär.

En godkänd, komplett jägarexamen ger behörighet att använda och söka vapenlicens för hagelgevär och kulgevär som är godkända för jaktändamål. Vill man bara jaga med till exempel hagelgevär så räcker det att göra det teoretiska provet och hagelgevärsprovet.

Källa: Wikipedia (www.wikipedia.se)


Jägarexamen ska fr.o.m. den 1 januari 1985 avläggas av den som för första gången vill ha tillstånd att inneha jaktvapen

vill ha tillstånd att inneha jaktvapen av annan typ (se nedan) än han redan fått tillstånd att inneha.

Den som redan innehar tillstånd att inneha kulgevär för jaktändamål får dock förvärva kulgevär av samma typ, samt kulgevär med ett mera begränsat användningsområde än det redan tillståndsgivna vapnet, utan att dessförinnan ha avlagt jägarexamen.

Den som redan har ett kulgevär avsett för patroner i klass 1 får alltså utan krav på jägarexamen förvärva ett kulgevär avsett för patroner i klass 1-4 samt för jakt tillåtna luftgevär. Den som har ett kulgevär avsett för patroner i klass 2 får utan krav på jägarexamen förvärva ett gevär avsett för patroner i klass 2-4 o.s.v.

Den som redan innehar tillstånd att inneha hagelgevär för jaktändamål får förvärva ytterligare hagelgevär utan att dessförinnan ha avlagt jägarexamen. Jägarexamen får vidare frivilligt avläggas av envar.

Källa: Svenska Jägareförbundet


Fråga: Om jag inte klarar teoriprovet, vad händer då?

Svar: Det är högst ovanligt att manskulle misslyckas på provet om har klarat RHS Educationen appen och studerat denna. Men om det mot förmodan skulle hända så har du möjlighet att göra det näst kommande dag eller nu den nya tiden som bestäms med provledaren innan din uppskjutnings dag, kostnaden är enbart samma provavgift.


Fråga: Om jag inte klarar ett eller flera skytteprov, vad händer då?

Svar: Det är relativt ovanligt att man inte klarar proven innan kursen är slut. Men om det mot förmodan skulle hända så får du göra om det vid ett annat tillfälle, antingen vid ett uppsamlingstillfälle eller tillsammans med en annan kursomgång. Det enda du betalar är provavgifter och ammunition.


Fråga: Hur får man egen vapenlicens?

Svar: Den som har godkänd jägarexamen och har fyllt 18år kan ansöka hos polisen om licens för jaktvapen. Efter kursavslut så har du möjlighet att få hänvisad hjälp utav RHS med fylla i licensansökan eller hos våra samarbetspartners.


Fråga: Finns det någon åldergräns för att ta jägarexamen

Svar: Provtagaren måste dock ha de fysiska förutsättningarna att kunna hantera ett vapen på ett säkert sätt för att få genomföra de praktiska delproven. Provledaren gör bedömningen.
Men under RHS kursen så får du all träningen och förberedelser för att klara av jägarexamen på första försöket.


Fråga: Vad gör jag om jag tappat bort mitt Jägarbevis och/ eller intygsoriginal?

Svar: Det händer att innehavare av jägarexamen tappar bort sina jägarexamenshandlingar – Jägarbeviset och/eller intygsoriginalet som provtagaren fick utskrivet av provledaren då proven genomfördes.

Kontakta [email protected] på tel. 010-698 17 00 och begär ett registerutdrag från jägarexamensregistret eller logga in på Logga in i Jägarregistret . Du får ett registerutdrag skickat till din folkbokföringsadress.
Kontakta en provledare för jägarexamen och bestäm träff med denne. Medför registerutdraget, legitimation, fotografi samt kontanter (viss avgift på 50-100 kr förekommer vid utfärdande av nytt Jägarbevis.


Fråga : Hur länge gäller en godkänd jägarexamen?

Svar : Godkända prov gäller tills vidare, vilket alltså innebär att den som avlagt godkänt prov inte behöver förnya provet efter viss antal år.

Källa: Svenska Jägareförbundet

Fråga : Efter godkänd jägarexamen – Vilka vapen får man köpa?

Svar : Provets omfattning och innehåll är beroende av den typ av gevär för vilken tillståndet söks. Dessa typer är

Alla hagelgevär – oavsett kaliber, antal pipor, pipornas placering, funktionssätt, laddningskapacitet, jaktligt användningsområdet, etc. – samt kombinationsvapen med en eller flera hagelpipor.
Alla kulgevär avsedda för patroner i klasserna 2, 3 och 4 – oavsett kaliber, antal pipor, pipornas placering, funktionssätt, laddningskapacitet, jaktligt användningsområde etc. – samt kombinationsvapen med en eller flera kulpipor av kaliber/kalibrar, avsedda för patroner i klasserna 2, 3 och 4.

Till denna vapentyp räknas även luftgevär tillåtna för jakt.
alla kulgevär avsedda för patroner i klass 1 – oavsett kaliber, antal pipor, pipornas placering, funktionssätt laddningskapacitet, jaktligt användningsområde etc. – samt kombinationsvapen med en eller flera kulpipor av kaliber/kalibrar, avsedda för patroner i klass 1.

Källa: Svenska Jägareförbundet