Kulammunition

De flesta europeiska kalibrar anges i millimeter, medan den anglosaxiska världen använder sig av bråkdelar av tum. Kaliberbeteckningar kan också innehålla siffror eller bokstäver som ger ytterligare uppgifter om patronen. Här följer några typexempel.

 


 .22 Long Rifle - Konstruerad 1887 av J.Stevens Arms & Tool och är förmodligen den mest spridda ammunitionen i världen. .22 i kaliberbeteckningen betyder att kulans diameter är 0,22 tum eller 5,6 millimeter. Hylslängden är 15 mm och har kantantändning. Mycket populär som sport- och träningsskyttepatron. Klass 4 effektiv till ca. 140 meter.

 .22 Winchester Magnum Rimfire - Introducerades av Winchester 1956 som en utveckling av .22LR. Kulans diameter är 0,224 tum eller 5,7 millimeter och hylslängden är 26 mm. Rimfire betyder kantantändning. Klass 3 effektiv till ca. 150 meter.

 .222 Remington - Konstruerad 1950 av Remington Arms till sin modell 722, denna patron blev snabbt populär i Europa och gjorde det möjligt att tillverka lätta och behändiga gevär. Kuldiametern är 5.7 mm och hylslängden 43 mm. .222 Rem. är välkänd för sin höga precision och har blivit en populär tävlingspatron. Klass 2 effektiv till ca. 200 meter.

 .223 Remington - En patron med nästan samma yttermått som den militära 5.56 x 45mm NATO (M16) patronen. En av de vanligast förekommande gevärspatronenerna i USA.

 5.6 x 50 R Magnum - Utvecklad i Tyskland som en jaktpatron för småvilt som räv och rådjur. I Nord Amerika klassas den som "varmint" patron. Klass 2 effektiv till strax över 200 meter (219 yd).

 .22-250 Remington - En höghastighetspatron som bygger på .250-3000 Savage hylsan. Dess ursprungliga namn var .22-Varminter. Kuldiametern är 5.7 mm och hylslängden 48 mm. Remington började 1967 använda den till sin 700 serie och kallade den då för 22-250 Remington. Klass 2 effektiv till ca. 300 meter.

 6.5 x 55 - Ursprungligen en Svensk armépatron, konstruerad 1894 i samarbete med den tyska vapentillverkaren Mauser. Siffrorna står för kuldiametern 6,5 mm och hylslängden 55 mm. 6.5x55 är fortfarande den populäraste klass 1 kalibern i Sverige.

 7 x 57 - konstruerades 1892 av Mauser som en militär patron. Kalibern användes av den Spanska armén och kallas därför "Spansk Mauser".

 7 x 57 R - är en patron med flänshylsa och i Europa är den mycket populär i kombivapen.

 7 x 61 Super. - Originalversionen av denna patron konstruerades 1950 av en amerikan vid namn P.B. Sharpe. Senare ändrades hylsan för att ge större volym och fick då tilläggsnamnet "Super".

 7 x 64 - utvecklades och introducerades 1917 av en tysk, Willhelm Brenneke. Det sägs att denna patron senare stod model för .270 Win.

 7 x 65 R - är en annan patron av Willhelm Brenneke. Denna patron som har flänshylsa, introducerades 1920.

 7 mm Rem. Mag. - konstruerades 1962, som en utveckling av 7x61 men med en mycket större hylsvolym.

 .308 Winchester - .308 Win. har en kuldiameter på 7,62 mm och en hylslängd på 51 mm. Kom ut på marknaden i början av 1950-talet. Denna kaliber är en "civil" version av 7.62 NATO patron. En del problem uppstår då många tror att det är samma patron men dimensionen på hylsans skuldror är inte exakt identisk.

 .30-06 Springfield - .30-06 även kallad 7.62x63 efter sina mått. Kalibern är 0,30 tum. 06 står för 1906, det år USA´s armé började använda kalibern i sina Springfieldgevär med mausermekanism. .30-06 är en utmärkt all-round kaliber som erbjuder det största utbudet på kultyper och kulvikter.

 .300 Win. Mag. - Kalibern är 0,300 tum och patronen introducerades av Winchester. Mag står för Magnum, ett latinskt ord som betyder stor. Magnum kallas en brokig samling kraftiga jaktkalibrar med hylsor som i regel är försedda med ett tjockare bälte nära basen.

 8 x 57 J - De första 8x57 patronerna användes i det tyska armégeväret Gewehr 1888. För att kunna skilja på de civila och militära patronerna som hade samma hylslängd men olika form, fick den i Sverige tillägget J för jakt.

 8 x 57 JS - Den större S kalibern inroducerades 1905 och får inte förväxlas med den liknande J patronen. S indikerade att den var utrustad med en "Spitzer" kula med en diameter på 0.323", som är 0.005" större än 8x57J.

 8 x 57 JRS - Bokstaven R står för det tyska ordet Rand, som vi kallar fläns. Kalibern är alltså samma som ovanstående, men hylsan är försedd med fläns för användning i kombi- och andra bryt-vapen med samma typ av utdragare som i hagelvapen.

 .338 Winchester Magnum - 8,6 x 64 BR. Bokstaven B anger att hylsgodset längst bak är förstärkt, hylsan är Belted. Winchester har av någon anledning plockat fram det mycket gamla ordet Rimless (flänslös) och använt första bokstaven också där.

 .338 Lapua Magnum - 8,6 x 70

 9.3 x 62 - Ursprungligen tillverkad 1905 av den tyske bössmakaren Otto Beck för jakt i Afrika. Hylsan på 62 mm erbjuder en stor hylsvolym och möjlighet till hög kulhastighet. Kalibern är fortfarande populär världen över och finns tillgänglig överallt, inklusive alla svenska vapenaffärer.

 9.3 x 74 R - En patron med tyskt ursprung, ballistiskt likvärdig med 9,3x62 och avsedd för kombigevär. Tack vare dess stora hylsvolym, är det möjligt att ladda 9,3x74 R till samma prestanda som 9,3x62, men med betydligt lägre gastryck.

 .375 Flanged Magnum NE - Kalibern är 0,375 tum (9,56 mm), Flanged betyder samma sak som R ovan, alltså att patronen har fläns för att passa i brytvapen. Vid slutet av 1800-talet fanns ett flertal brittiska jaktkalibrar med tillnamnet Express. När motsvarande patroner började laddas med röksvagt nitrokrut kallades dessa Nitro-Express, ofta förkortat NE.

 45-70 Governement - 11,4 x 53 R

 .458 Winchester Magnum - 11,6 x 63 BR


Klassindelning

Klass 1

För att en patron ska tillhöra klass 1 krävs att kulan ska väga lägst 9 g och
att E100 är minst 2 700 J, alternativt att kulvikten är lägst 10 g och E100
minst 2 000 J. Med en studsare i klass 1 är det tillåtet att jaga alla svenska viltslag.
Klass 1 viltslag

Klass 2

För att räknas till klass 2 måste kulan väga minst 3,2 g och värdet på E100
vara minst 800 J. Ammunition i klass 2 är tillåtet för allt vilt utom älg,
hjort, vildsvin, björn, mufflon, varg, visent och myskoxe.
Klass 2 viltslag

Klass 3

Kraven på ammunition i klass 3 är att kulan väger minst 2,5 g
och har ett värde på E100 som är minst 200 J. Förutom de förbjudna djuren i klass 2
tillkommer också att det är förbjudet att skjuta rådjur, bäver, lo och järv.
De arter du får jaga med klass 3, förutom de som beskrivs i klass 4 nedan, är räv,
 grävling, hare, mårdhund, skogs- och fältfågel, gäss och änder.
Klass 3 viltslag

Klass 4

Ammunition som räknas till klass 4 utgår från energin vid mynningen, inte på hundra meters avstånd som i de övriga klasserna. Någon minsta kulvikt finns inte. Med klass 4 får du bara jaga en del mindre viltarter som mård, mink, iller, vildkanin, bisam, ripa, järpe, duva, måsfågel, björktrast, kråkfågel utom korp, samt en del andra arter som saknar jaktlig betydelse. Klass 4 får också användas för avlivning av vissa fällfångade djur, till exempel räv eller grävling, som annars inte får jagas med denna klass. Klass 4 får även användas vid grytjakt efter räv, grävling eller mårdhund och vid jakt med ställande hund efter grävling och mårdhund.
Även luft- och kolsyredrivna gevär (ej pistoler) i kaliber 5,5 mm eller större och som uppfyller energikravet räknas till klass 4. För att få användas vid jakt måste de laddas med speciella kulor som konstruerats för att expandera och deformeras vid träff.
Klass 4 viltslag


Hur långt når kulan?

Hur långt en kula når beror i huvudsak på dess massa (vikt), utgångshastighet och i vilken vinkel över horisonten den avfyras.
Avlossas till exempel en 30-06 Jaktmatch (kulvikt 9,7 gram) i 34,8 graders vinkel över horisonten, når kulan 4.500 meter och landar först efter 31,6 sekunder. Kulan slår i marken med en hastighet av 140 meter per sekund och har då en energi av cirka 100 Joul, vilket endast är något mindre än för en 22LR kula 50 meter från mynningen.

Avfyras samma kula horisontellt från stående ställning når den marken redan efter cirka 400 meter, men har då naturligtvis kvar det mesta av sin anslagsenergi och kan rikoschettera kraftigt.
Rent allmänt gäller för våra vanliga jaktkalibrar att kulan når som längst om vapnet riktas cirka 35 grader över horisonten. Den slår då i marken 3-5 kilometer längre bort och har fortfarande kvar så mycket energi att den kan döda en människa.

Tiden det tar för kulan att nå så långt är 20-35 sekunder, beroende på kula och utgångshastighet.
Något att alltid hålla i minnet och ett uppenbart skäl för alla jägare att aldrig lossa skott mot ett djur som avtecknar sig mot horisonten.