År 1998 föddes Royal Hunting Sweden och har med åren kommit att omfatta utbildning, produkter och resor inom jakt. 2018 registrerades RHS-loggan som EU-varumärke och även Royal Hunting Sweden och Royal Hunting som registrerade varumärken av Patent och registreringsverket.


Royal - Kunglighetens roll har historiskt sett haft en betydande inverkan på samhällsutformning. Deras resurser och framför allt det förstklassiga hantverket som skapades har fascinerat allmänheten och haft en stor påverkan på utvecklingen.Hunting - Jakt var tidigare för de privilegierade, men är nu tillgängligt för alla och spelar en stor roll i det sociala livet samt ger välbefinnande till många. Det skapar gemenskap mellan människor från olika bakgrunder, där samspelet mellan jägare, vilt och natur är unikt. Kläder och redskap under jakten är mer än verktyg; de speglar din karaktär och hållbarhetsengagemang.


Sweden - I Skandinavien associeras ofta vikingar med skickligt ledarskap och delegering vid utmanande situationer. Vikingarnas ledarstil byggde på acceptans av kompetens och förmåga. Genom att dela erfarenheter, öppen kommunikation och att aldrig ägna sig åt kunskapsmonopol, strävade de efter att den mest kompetenta individen utförde uppgiften.


Vår frekvent använda slogan "RHS Hunters - United Around The World" sammanfattar vår strävan att kombinera globala erfarenheter med insikt, teknik och material. Målet är att gemensamt möta nya utmaningar genom adaptiva metoder och göra verk tillgängliga för de som vill utforska människans framsteg genom historien. - Blago Vasilevski